תקנון אתר

תקנון/תנאי שימוש לאתר האינטרנט והזמנת שירותים ו/או מוצרים. 

 1. את https://laavin.co.il/ הינו אתר אינטרנט המאפשר להתרשם משירותי העסק  ולרכוש ממנו מוצרים אשר מוצגים באתר , מתחום ההלבשה . האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת “להבין בע"מ 516005394” (להלן : " החברה").
 1. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה / בתקנון זה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.
 2. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים

 הגדרות

4.1. “העסק / החברה”- "LA`AVIN" חנות אינטרנטית להלבשה גברית .

4.2. “האתר”- https://laavin.co.il/ 

4.3. “המידע” – כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל.

4.4. “משתמש/ הלקוח/המזמין ” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

4.5. “הפקה/הזמנה/עסקה” – כל התקשרות בין משתמש לבין האתר במהלכה הוא מבצע רכישה של מוצרים מהעסק. 

 בעלות ותפעול

5.1. המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לחברה.

5.2. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

5.3. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד, למעט אם הוסכם אחרת בכתב על ידי החברה .

5.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדה.

5.5. כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

5.6. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לאמור לעיל, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-

 • דוא”ל: ask@laavin.com
 • כתובת: נפתלי פלטין 3, ראשלצ
 • וואטסאפ: 054-925-9458

קניין רוחני והצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות המידע שהעביר לחברה, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

 

 1. לעניין זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.
 2. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.
 3. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע ו/או להפריע בכל דרך שהיא לשימושו ו/או הנאתו של משתמש אחר מהשירותים ו/או הנתונים המוצגים באתר.

סימני מסחר

 1. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:
 • כקישורית (Hyperlink)
 • בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
 • כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
 • ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה

אחריות

 1. האתר בכללותו – כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 

20.החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

21.בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר.

 1. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות על נזק גדול מסכום ההזמנה על מוצר שלא סופק מכל סיבה שהיא. 
 2. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות על נזק גדול יותר, מהסכום ששולם על העסקה.

תנאים לביצוע רכישה 

על מנת לבצע רכישה באתר, צריכים להתמלא התנאים הבאים אצל המשתמש ובאחריותו: 

 1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר (מעל גיל 18), והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות , ככל שהמשתמש זקוק לאישור אפוטרופוס לביצוע עסקאות, השימוש באתר מהווה הצהרה שהוא קיבל את אישור האפוטרופוס. 
 2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית או נציג מורשה של תאגיד רשום כדין בישראל.
 3. הרכישה הינה לשימוש פרטי בלבד ולא רכישה קבוצתית או סיטונאית . 
 4. המשתמש בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, וברשותו מספר טלפון וכתובת אי מייל פעילה שמחובתו למסור לעסק לטובת יצירת קשר .

מנגנון ואופי הרכישה באתר 

 1. המשתמש מזמין מבין המלאי המוצג למכירה באתר, המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ, אך לא כוללים דמי משלוח אשר מתווספים בסיכום העסקה לפני התשלום. 

מרגע אישור העסקה , משלוח יגיע עד לבית הלקוח עד 7 ימי עסקים מאישור העסקה על ידי החברה. יש מקרים בהם מתבצעת מכירת "PRE SELL" "מכירה מוקדמת" , בה הלקוח רוכש מוצר בהנחה כחלק ממבצע רחב ובמקרה זה האספקה הינה עד 30 ימי עסקים מאישור העסקה. 

 1. המשתמש יבחר מאפייני המוצר כגון : צבע , מידה וכמות פריטים הרצויים לו בהזמנה. חשוב לציין שהצבעים אשר יוצגו באתר , וכל תמונה המציגה מוצר , נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות. ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך. 
 2. על מנת לבצע את הרכישה על המשתמש למסור פרטים בסיסיים : שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל , טלפון ופרטי אשראי לחיוב . בביצוע העסקה המשתמש מצהיר שהפרטים שמסר מלאים מדויקים ונכונים . ככל שתהיה תקלה בנכונות הפרטים העסק פטור מביצוע העסקה ואספקת המוצר. המשתמש מצהיר כי מסירת פרטים כוזבים עלולה להיות עבירה פלילית  ועוולה אזרחית והוא חשוף לעונשים הקבועים בחוק ולתביעה אזרחית מצד העסק.
 3. המשתמש מצהיר במסירת דואר אלקטרוני , כי מקובל עליו שעדכונים והודעות מצד העסק בנוגע לעסק יימסרו באמצעות דוא"ל שמסר.   
 4. העסקה תושלם ותועבר לאספקה רק לאחר אישור מחברת האשראי על ביצוע החיוב. 

מדיניות החזרת טובין ו/או ביטול עסקה

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, אין לבצע החזרה במקרים הבאים : 

- לא ניתן להחליף או להחזיר מוצרים שנעשו עליהם ראשי תיבות או התאמה אישית. 

- ניתן לבצע החלפה והחזרה עד 14 ימים ממועד קבלת המשלוח המקורי של מוצרים באריזתם המקורית. 

- החלפה או החזרה של חולצות תתאפשר רק על מוצרים שלא נלבשו ולא כובסו. 

- ניתן לבצע החלפה של תחתונים/גרביים רק באריזתם המקורית שלא נפתחה. 

 1. מלפנים לשורת הדין כחלק ממדיניות העסק , שדוגל בנוחות מקסימלית ושביעות רצון הלקוח היא נר לרגליו , החברה מאפשרת ללקוח חדש ברכישתו הראשונה, לבצע החלפה על מוצר בודד בלבד שהינו תחתונים/גרביים גם במידה והוצא מאריזתו המקורית. (לצורך העניין נרכשו שלישיית תחתונים מידה M ומתוכם נפתח אחד, והתברר שהמידה לא מתאימה, הלקוח יחזיר 2 תחתונים שלא נפתחו ויקבלו בתמורה שלישייה חדשה במידה מתאימה, כך שהתחתון שנפתח נשאר אצלו). לפירוט נוסף בנוגע למדיניות הביטול : https://laavin.co.il/pages/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA
 2. בעת ההסכמת הצדדים על החזרה/ביטול/ החלפה איסוף החבילה ומסירה בהתאם יתבצעו תוך 14 יום .הוראת זיכוי הלקוח על ידי החברה, ככל שיוסכם על כך תתבצע עד 7 ימים מרגע שתתבצע החזרה למחסני החברה. 

עלויות משלוח בעת החזרה: 

- ככל שההזמנה המקורית מעל 240 ₪ המשלוח לטובת החזרה או החלפה הינו ללא עלות בפעם הראשונה בלבד. 

- בכל שאר המקרים עלות המשלוח לטובת החזרה או החלפה היא 24 ₪ .

  

 1. בכל מקרה ומקרה בו תתקבל תלונה על מוצר פגום, תכריע החברה והכרעתה תחייב את הלקוח. בחינת תקינותו של המוצר תבוצע אך ורק לאחר שליחת תמונה ברורה של המוצר אל החברה. החברה תבדוק אם הפגם הוא באחריותה ככל שקיים, והאם הפגם מצדיק החלפה או החזרה וזיכוי למוצר. 
 2. מרגע מסירת המוצר למשתמש החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא למוצר ו/או לשימוש בו .

אבטחת מידע

 1. העסקאות באתר זה נעשות תוך שמירה על פרטיות מלאה וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מאפשר שימוש בנתונים אלו למשתמשים אחרים ואינו מעבירם לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים בהם בעל הזכויות באותם נתונים מעניק לאתר את הסכמתו המפורשת והמוקדמת לכך. העברת הנתונים האישיים אל האתר מתבצעת באמצעות פרוטוקול אבטחה SSL המקודד את הפרטים האישיים בדרכם ממחשב המשתמש אל האתר. התשלום בכרטיס אשראי מתבצע על פי פרוטוקול SSL ומתבצע על ידי סליקת אמדד של פיי פלוס. 
 2. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה,. למען הסר ספק, החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים

 1. באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של החברה.
 2. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.
 3. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר – קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

פרסומות

 1. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.
 2. הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

שמירה על פרטיות – אמנת פרטיות

 1. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, פרטים בסייסים בלבד של הלקוח- פרטי יצירת קשר- והזמנות מהחברה. שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא באמצעות משלוח דוא”ל ו-SMS.
 2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 4. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. 
 5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 6. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.
 7. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.
 8. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.
 9. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

עדכונים ושינויים

 1. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 2. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה- החברה אחראית רק לעסקאות שאושרו על ידי נציג מטעמה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו, 3 ספרות בגב הכרטיס וכל פרט שיידרש על ידי החברה. 
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 3. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה בנוסף לאישור מחברת האשראי על חיוב העסקה.

יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה .

אספקה והובלת המוצרים

 1. מרגע אישור העסקה , משלוח יגיע עד לבית הלקוח עד 7 ימי עסקים מאישור העסקה על ידי החברה. יש מקרים בהם מתבצעת מכירת "PRE SELL" "מכירה מוקדמת" , בה הלקוח רוכש מוצר בהנחה כחלק ממבצע רחב ובמקרה זה האספקה הינה עד 30 ימי עסקים מאישור העסקה. 

לאור כך שהחברה פועלת בפריסה ארצית, יש מקומות שמהווים אתגר גיאוגרפי למשלוח, בנוסף לכך שהמצב בארץ מורכב בגין מצב ביטחוני, כוחות אדם במילואים , שיבושי גי פי אס , וכו'. באזורים "חריגים " על פי הרשימה שמצורפת בקישור : קישור יישובים חריגים . 

ייתכן כי זמני האספקה יהיו ארוכים מ7 ימי עסקים .  יובהר כי במצב זה אין למשתמש הצדקה לביטול עסקה בשל איחור באספקה או אפשרות לבוא בטענות/דרישות כלפי החברה.       

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

 1. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, ובכפוף לאזורי החלוקה של חברת המשלוחים , לאור המצב הביטחוני בארץ, יש יישובים שהכניסה אליהם נעצרת בעקבות המצב הדינמי בארץ יש להתעדכן ברשימה המשתנה:  קישור יישובים חריגים .

במידה ותתבצע הזמנה עבור מקום שכניסתו נאסרה בשל האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל את העסקה לאחר שבוצע ניסיון לסכם עם הלקוח לבצע את ההזמנה לנקודה אחרת שמקובלת עליו . 

 1. האתר לא יעניק פיצוי ו/או שיפוי בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
 • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
 • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
 • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 1. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

67 יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, בשל כל סיבה סבירה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 1. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך- תוך טווח זמן מיידי. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תיהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) מחוז תל אביב, הסמכות הבלעדית לדון בה. המשתמש מצהיר כי ככל שירצה להגיש תביעה קטנה היא תהיה במחוז תל  אביב בלבד.